TAGS : SOFITXMETROSOCIETY
• SO FIT X METRO SOCIETY
หลายคนไม่ให้เวลากับการอบอุ่นร่างกายของการเริ่มอออกำลังกาย จึงอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้ เนื่องด้วยเราไม่เตรียมพร้อมร่างกายให้ดีเสียก่อน การอบอุ่นร่างกายนั้นเป็นส่วนจำเป็นสำหรับทุกๆการออกกำลังกาย เพื่อความปลอดภัยและให้มีอาการเมื่อยล้าในการออกกำลังกายลดลง และยังช่ว...
23.02.60
• SO FIT X METRO SOCIETY
ผู้ชายสมัยนี้จะดูดีแต่ภายนอกคงไม่ได้ การมีสุขภาพที่ดีจากภายในจึงเป็นส่วนสำคัญ โดยจะเห็นได้ว่าคนที่ดูดี มีความมั่นใจ ส่วนมากมักจะเป็นคนที่ออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่ดี การออกกำลังกายส่งเสริมในหลายๆด้าน ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือรูปร่างที่ดีขึ้น และเป็นส่วนช่วยให้เรามีความมั่นใจเพิ...
26.10.59