เมื่อความสุข (บนเตียง) ไม่เท่ากัน

BY KV

  • 10 พฤศจิกายน 2565
  • 8,356

เมื่อความสุข (บนเตียง) ไม่เท่ากัน ผลสำรวจพบ 72% ของคู่ไม่ฟินกับเซ็กซ์เท่าที่ให้

“เรารู้กันดีว่าเรื่องบนเตียง มักแบ่งเป็น 2 ฝ่ายเสมอ แต่ทั้ง ๆ ที่ตกลงเริ่มกิจกรรมนี้ด้วยกัน แต่ทำไมความสุขที่พวกเขาได้รับกลับไม่เท่ากัน? โดย 86% ตอกย้ำว่าอยากให้คู่ของเธอเล้าโลมมากขึ้น และมากกว่า 72% ของผู้หญิงไม่ฟินกับเซ็กซ์เท่าที่ให้ และ 57% ของผู้หญิงแกล้งถึงจุดสุดยอดขณะมีเซ็กส์”  นับเป็นเสียงสะท้อนเล็กๆ ที่ทำให้เห็นถึงปัญหาเรื่องบนเตียงที่ถูกมองข้ามโดยไม่รู้ตัวและกลายเป็นปัญหาใหญ่ในความสัมพันธ์ ได้ในที่สุด

 

 

เมื่อพูดถึง “ความไม่เท่าเทียม” คุณนึกถึงอะไร? ความไม่เท่าเทียมเรื่องเพศ ฐานะ หรือสังคม? แต่รู้หรือไม่ยังมีเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหามาตลอด แต่กลับไม่ได้รับการพูดถึงมาก นั่นก็คือ “ความสุขที่ไม่เท่าเทียมเรื่องเซ็กส์” โดย ดูเร็กซ์ “Durex” ได้รวบรวมผลการศึกษาและสำรวจความพึงพอใจกับเรื่องเซ็กส์และกิจกรรมบนเตียงของกลุ่มตัวอย่างคนไทยกว่า 500 คน ระหว่างช่วงอายุ 18-35 ปี พบว่า “ความสัมพันธ์และกิจกรรมบนเตียงนับเป็นเรื่องที่กระชับความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีความต้องการบางเรื่องที่สามารถพัฒนาความสุขเพิ่มขึ้นได้ โดยพบว่า ผู้หญิงกว่า 86% ต้องการให้อีก ฝ่ายสร้างบรรยากาศ และกระตุ้นอารมณ์ ผ่านการเล้าโลมเพื่อเพิ่มความสุขก่อนเริ่มกิจกรรมบนเตียงมากขึ้น และมากกว่า 90% ของผู้หญิงมีความสุขมากขึ้นจากการตอบสนองความต้องการของอีกฝ่าย สิ่งนี้ชี้วัดให้เห็นว่าเรื่องเล็กๆ อย่างการสร้างความรู้สึกร่วมและการกระตุ้นความสุขก่อนเริ่มทำกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญและควรให้ความใส่ใจมากกว่าขึ้น

 

 

โดยผลการสำรวจยังพบประเด็นที่น่าตกใจว่า คนไทยส่วนมากแกล้งถึงจุดสุดยอดเพื่อให้อีกฝ่ายพึงพอใจ โดยพบว่าผู้หญิงถึง 57% แกล้งถึงจุดสุดยอดหรือทำแกล้งทำเป็นเสร็จระหว่างมีเซ็กส์  เพราะต้องการสร้างความพึงพอใจให้อีกฝ่ายภูมิใจในการทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ ผู้หญิงมักเป็นผู้ให้และสร้างความสุขให้อีกฝ่ายขณะร่วมกิจกรรมบนเตียง ถึง 89% แต่ในทางกลับกันเมื่อมี ‘การให้’ ย่อมมีความต้องการรับเช่นกัน

 

โดยกลุ่มผู้หญิงมองว่ายังไม่ได้รับ ความฟินเท่าที่ได้ให้ และต้องการให้อีกฝ่ายตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับตัวเองเช่นเดียวกันถึง 72% และที่น่าสนใจมาก คือ ‘การให้แล้วมีความสุขเพิ่มขึ้น’ โดยกลุ่มผู้ชายถึง 86% รู้สึกฟินกว่าเมื่อมีโอกาสในการให้ความสุขอีกฝ่าย สำหรับกลุ่มผู้หญิงมากถึง 89% ในขณะที่ LGBTQ มีตัวเลขสูงถึงกว่า 91% โดยตัวเลขชี้วัดให้เห็นถึงประเด็นและความต้องการซ้อนเร้นที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดย่อมต้องการความสุขที่เท่าเทียม อีกทั้งการเป็นผู้ให้ก็จะฟินกว่า เพราะยิ่งให้มากขึ้นก็จะได้รับมากขึ้น

 

จากข้อมูลผลการศึกษาและสำรวจแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ ‘เรื่องบนเตียง’ ที่คู่รักควรรู้และนำไปเพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็มีความต้องการได้รับ ทั้งเรื่องเซ็กส์ ความรัก และการดูแลกันและกัน