Hermès • Faubourg Polka

BY Editor One

  • 18 กุมภาพันธ์ 2565
  • 10,754

นาฬิกา เดอะ ฟาบัวร์ โพล์กา (Faubourg Polka) รุ่นย่อส่วนที่ได้รับการนำเสนอโดย แอร์เมส (Hermès) เมื่อปี 2014 ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบที่เป็นแก่นแท้ของ ฟาบัว โพล์กา: พื้นหน้าปัดเปลือกหอยมุกที่โอบล้อมด้วยตัวเรือนทรงกลมอันอ่อนช้อย

สร้อยข้อมือที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด ประกอบด้วยจุดและเส้นเฉียงที่ผสมผสานกัน ราวกับว่าความโค้งจะออกไปจากเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง และราวกับเส้นสายระวังว่าจะมีความตรงมากเกินไป ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดจังหวะของเวลาด้วยความรู้สึกที่เป็นอิสระอย่างเต็มที่ เมื่อเส้นและจุดสร้างภาษาใหม่ที่มีเครื่องหมายวรรคตอนและไวยากรณ์บอกเล่าเรื่องราวของการมองการณ์ไกลจากเวลาในปัจจุบัน

 

 

การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการประดิษฐ์นาฬิกาและการสร้างสรรค์เครื่องประดับชั้นสูง นาฬิกา ฟาบัวร์ โพล์กา มาจากทักษะและความอดทนของช่างฝีมือผู้สร้างมันขึ้นมา มีให้เลือกด้วยกัน 5 รุ่นคือ ทองไวท์โกลด์หรือทองคำโรสด์โกลด์ รุ่นประดับเพชรบางส่วนหรือประดับเพชรทั้งเรือนและสาย นาฬิกาประดับเพชรเรือนนี้รังสรรค์ด้วยงานฝีมือชั้นเลิศและศิลปะนามธรรม เครื่องบอกเวลาร่วมสมัยที่เขียนบทเพลงสดุดีให้กับเวลาที่ผ่านไป