TAGS : Wonderfruit
วันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัลใส่ใจโลกโดยคนไทย เริ่มนับถอยหลังสู่ 4 วันแห่งการเฉลิมฉลองผ่านศิลปะ ดนตรี และไอเดียสร้างสรรค์ ที่ผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนและสีสันของวัฒนธรรมอันหลากหลาย งาน #Wonderfruit2018...
16.11.61