TAGS : OPPO RENO SERIES
OPPO Reno Series ชวนบันทึกช่วงเวลาแสนพิเศษในย่านนางเลิ้ง ทั้ง Cityscape และสตรีทฟู้ด สัมผัสมุมมองใหม่ที่กว้างกว่า ใกล้กว่า เหนือกว่าด้วยความคมชัดถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาพถ่ายจาก OPPO Reno 10x Zoom พร้อมเทคนิคถ่ายภาพจาก “เต้-จตุพร ปทีปะปานี” ช่างภาพสตรีทมืออาชีพ...
27.08.62