TAGS : KITO
สำหรับคนไทยแล้วรองเท้าแตะถือเป็นไอเทมคู่กายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ว่าได้ จนบางครั้งชินใส่ติดเท้ากันจนลืมตัวเพราะเป็นรองเท้าชนิดที่ใส่สบาย ใส่ง่าย ทำความสะอาดไม่ยากและราคาไม่สูงทำให้ใช้กันแบบไม่ต้องรักษากันมากนัก...
03.05.61