TAGS : Jil Sanders
เมื่อถึงฤดูฝน และฝนตกแบบนี้ เวลาจะออกไปข้างนอกมันช่างน่าเบื่อ แต่ถ้าเราต้องออกไปทำงานทำการ ทำธุระ หรือต่าง ๆ อีกมากมาย เราก็ต้องออกไปเผชิญกับเจ้าฤดูฝน อย่างมีสไตล์ - - จริงไหม???...
20.08.62