TAGS : GUCCI DIY
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปรัชญาของ Gucci ที่สนับสนุนการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง Gucci สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ได้จัดสรรพื้นที่เพื่อให้บริการ Do It Yourself หรือ DIY ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ วันที่ 21-28 มีนาคม 2562 โปรเจ็คนี้เป็นโปรเจ็คที่ Gucci ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ และยั...
27.03.62