SEIKO SAVE THE OCEAN ครั้งที่ 6

BY Ghostwriter

  • 15 มีนาคม 2566
  • 16,115

สืบเนื่องจากนโยบายการขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยของ ไซโก (ประเทศไทย) ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายกิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งองค์กรระดับจังหวัดหรือองค์กรท้องถิ่น โดยมุ่งมั่นเพื่อที่จะช่วยดูแลและฟื้นฟูท้องทะเลไทย

 

ในปี 2023 นี้ถือเป็นครั้งที่ 6 ที่บริษัทไซโก (ประเทศไทย)ได้เชิญชวนสื่อมวลชน รวมถึงตัวแทนจากผู้จำหน่ายนาฬิกา Seiko ทั่วประเทศ เดินทางลงสู่ จังหวัดพังงา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาระกิจของการทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ตลอดทั้ง 3 วัน

 

 

 

นำทีมโดย อเล็กซ์ เรนเดล (ไซโก แบรนด์เฟรนด์) ตัวแทนในเรื่องการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และทีม EEC Thailand พาทุกท่าน เริ่มต้นกิจกรรมในวันแรกด้วยการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และร่วมปลูกป่า รวมถึงพายเรือเก็บขยะรอบพื้นที่ ณ คลองสังเน่ห์ หรือที่นักท่องเที่ยวมอบสมญานามว่า The Little Amazon Takuapa โดยที่นี่เป็นผืนป่าขนาดเล็ก ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืชและสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ 

 

โดยการทำกิจกรรม ณ คลองสังเน่ห์นี้สืบเนื่องมาจากโปรเจกต์ใหม่ที่ไซโกได้เพิ่มเข้ามาในปีนี้ภายใต้การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนคือ Save the forest Project โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มกิจกรรมคือล่องเรือแคนูชมความสมบูรณ์ของผืนป่ารวมถึงร่วมกันเก็บขยะรักษาความสะอาดและอีกหนึ่งกลุ่มกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้พื้นที่ป่าและเพื่อชุมชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

 

 

 

ช่วงเย็นมีการจัดงานแถลงข่าวการทำงานของโปรเจ็กต์ Save the Ocean ครั้งที่ 6 นำโดยคุณ อาคิระ ซากาอิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซโก ประเทศไทย โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาวาเอกสุพจน์ พุทธะพงษ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 นาวาตรีปรัชญา แสงแก้ว หัวหน้าส่วนปฏิบัติการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่3  เรือเอกพูลสวัสดิ์ โสคำภา รองภาคส่วนฯ และเรือตรีอรัญ รักษาสังข์ นายทหารตรวจสอบเต่าทะเล เข้ามาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เต่าทะเล ณ โรงแรมลาเวล่า เขาหลัก โดยมีคุณพัทธ์สิตา สิทธิพรวัฒนากุล  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ Seiko Brand Friend คนล่าสุดร่วมพูดคุย โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด “Sustainable for Life” โครงการเพื่อร่วมรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมที่ไซโกจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 

 

 

วันสุดท้ายของกิจกรรม ทางคณะได้เดินทางไปที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงาเพื่อเยี่ยมชมและส่งมอบศาลาอนุบาลเต่าทะเล อ่างอนุบาลเต่า เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอนุบาลและขยายพันธุ์เต่า ที่สร้างขึ้นด้วยการนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนาฬิกาในคอลเลกชัน Seiko Prospex จัดทำขึ้น ในงานได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้รับมอบจากคุณอาคิระ ซากาอิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) หลังจากจบพิธีการส่งมอบศาลาอนุบาลเต่าทะเลแล้ว ท่านวิทยากรของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฯ ก็ได้นำชมพื้นที่ในส่วนต่างๆ และเล่าถึงรายละเอียดถึงสถานการณ์ของเต่าทะเลในท้องทะเลไทย พร้อมปิดท้ายด้วยการปล่อยลูกเต่าทะเลที่มีอายุพร้อมที่จะกลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการปิดกิจกรรม Save the Ocean ครั้งที่ 6 อย่างสวยงาม

 

 

ทาง Seiko ในฐานะหน่วยงานเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงถึงกัน หรือที่เรียกกันว่า Sustainable For Life โดยที่ผ่านมา บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) ก็ได้จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมมากมายหลายโปรเจ็กต์ เพื่อมุ่งหวังให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมุ่งมั่นที่จะทำต่อไป