Tips to Eat Street Food Safely

BY Manop Sirichawalit

  • 21 กันยายน 2561
  • 80

เมืองไทยมีเอกลักษณ์ที่เด่นกว่าเมืองนอกอยู่สิ่งหนึ่งคือ เรื่องอาหารการกิน ไม่เฉพาะร้านอาหารแต่ละร้านที่มีเมนูแปลกต่างกันไป ยังมีอาหารริมทางที่เรียกกันว่าสตรีทฟูดอยู่ตามข้างทางตามเมืองใหญ่ ๆ แทบทุกจังหวัด แต่ปัญหาอยู่ที่ความสะอาดและสุขอนามัย แล้วสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนจะเลือกกินอย่างปลอดภัยมีอะไรบ้าง

 

เจ้าของร้าน

  

รายการแรกที่จะตัดสินในพิจารณาคือเจ้าของร้านต้องแต่งตัวสะอาด มีอุปกรณ์คุมผม ร่างกาย มือเล็บสะอาด ควรมีผ้าปิดปากและใช้อุปกรณ์ในการหยิบ ตักอาหาร โดยสังเกตว่าจะใช้มือสัมผัสอาหารน้อยที่สุด ผู้ที่เก็บเงินทอนเงินจะต้องเป็นคนละคนกับผู้ตักหรือปรุงอาหาร อย่าลืมว่าเงินคือพาหนะนำเชื้อโรคที่คนส่วนใหญ่ลืม

 

เครื่องหมายการรับรอง

  

เครื่องการรันตีว่าร้านที่กินแล้วปลอดภัยอย่าง Clean food Good tests เป็นเครื่องหมายรับรองความสะอาดว่าร้านที่กินสะอาดปลอดภัย อาหารอร่อย อย่าลืมพิจารณาวันเดือนปีที่เริ่มรับรอง และวันหมดอายุที่ใบประกาศก่อน

 

อาหาร

  

สิ่งสำคัญที่สุด ที่ควรจะมีการป้องกันอย่างภาชนะปกปิด ป้องกันแมลงต่าง ๆ และพิจารณาว่าในอาหารไม่ควรมีสิ่งแปลกปลอมอย่างเส้นผม ขาแมลง ฝุ่นละออง ขนสัตว์ และสิ่งสกปรกติดอยู่ที่อาหาร กรณีอาหารที่มีเครื่องปรุงควรพิจารณาว่ามีฝาปิด คุณภาพเครื่องปรุงไม่ผิดปกติ อย่างน้ำตาลควรสะอาดขาว ไม่มีสิ่งเจอปน ไม่จับกันเป็นก้อน พริกป่นควรมีสีธรรมชาติ ไม่อับชื้น น้ำปลาควรบรรจุในภาชนะตามยี่ห้อไม่มีการใส่ภาชนะอื่นที่ไม่มีการระบุที่มา ช้อน ตะเกียบควรบรรจุในภาชนะปิดแต่ที่ดีไม่ควรวางไว้ให้ลูกค้าหยิบเอง คนขายควรเก็บไว้เอง และใส่มาพร้อมกับชามจานเวลาเสริฟอาหาร

 

บริเวณรอบ

  

สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ร้านที่วางขายไม่ควรอยู่ใกล้กองขยะ สิ่งปฏิกูล ที่ส่งกลิ่น ไม่ควรอยู่ใกล้ควันพิษท่อไอเสียยวดยานที่ผ่านไปมา ในกรณีที่นั่งกินที่ร้าน ควรพิจารณาโต๊ะเก้าอี้ ควรมีผ้าคลุมและไม่ตั้งอยู่ใกล้ทางที่มีคนเดินสัญจรผ่านไปมา เพราะอย่าลืมว่าเมื่อมีคนเดินย่อมมีการพูดคุย การไอ จาม อาจมีละอองเสมหะตกลงไปในอาหารขณะกินและคนเดินผ่านมากทำให้บางคนมีอาการอายเวลาตักอาหารเข้าปากโดยเฉพาะอาหารแบบเส้น

 

การวางอาหาร

  

ไม่ว่าอาหารอะไรที่วางขายควรวางอยู่เหนือพื้นดินอย่างน้อย 1.20 เมตรจากพื้นดิน เพราะอาหารจะปลอดภัยจากแมลงสัตว์กัดแทะ ที่อยู่ตามพื้นดิน เป็นการป้องกันฝุ่นละอองจากผู้คนที่เดินผ่านไปมา

         

เช็คลิสต์ รายการเบื้องต้นที่ควรพิจารณาอย่างน้อยที่สุดอาหารริมทางอย่างสตีทฟูดที่เป็นเอกลักษณ์เมืองไทยจะไม่ทำให้ผู้ซื้อกินต้องท้องเสียจากอาหารไม่สะอาด โรคติดต่อร้ายแรงที่มาจากอาหารริมทางไม่สะอาด

 


 

เอกสารอ้างอิง  

  • เทคนิคเคล็ดลับการทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ,ชิเงคาสึ ยาสุดะ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น กรุงเทพ ฯ,2551.
  • เอกสารประกอบการเรียนวิชา กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย,นันทพร บุตรบำรุง,คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา