TCDC COMMONS

แหล่งความรู้สู่ความคิดสร้างสรรค์

BY Staff writer One

  • 05 ตุลาคม 2559
  • 164

สถานที่แห่งไอเดียที่คุ้นหูและเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายความคิดชื่อแรกๆ ที่เราต้องนึกถึงก็คือ TCDC แหล่งการเรียนรู้ ด้านการออกแบบสำหรับผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักศึกษา ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่พื้นที่แห่งธุรกิจความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบได้ และในส่วนที่ METRO-SOCIETY ได้ไปเยี่ยมชมมาใหม่อยู่ใกล้ๆ แถวสามย่านนี่เองโดยใช้ชื่อสุดครีเอทว่า TCDC COMMONS 

 

 

โครงการของ TCDC ถึงแม้จะเริ่มมา 8 ปีแล้วแต่สถานที่ๆ เปิดให้เข้าใช้ก่อนหน้านั้นไม่เพียงพอ เพราะไลฟ์สไตล์คนในปัจจุบันนั้นต่างออกมาหาแรงบันดาลใจนอกบ้างกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงาน อ่านหนังสือ ประชุมงาน คิดและสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ อีกทั้งยังมีความต้องการบริการในด้านอื่นๆ ทั้งในด้านของความรู้เฉพาะทางและพื้นที่ในการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและทำงานร่วมกัน (co-working space) ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ TCDC พร้อมที่จะดูแลกลุ่มคนดังกล่าว

 

TCDC COMMONS แห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ที่โครงการ IDEO Q จุฬา-สามย่าน โดยมีขนาดพื้นที่ 351 ตารางเมตร ที่จะมีการออกแบบพื้นที่และการใช้สอยให้สามารถเป็นทั้งห้องสมุด พื้นที่จัดกิจกรรมด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ และพื้นที่บริการเพื่อชุมชนด้านการออกแบบสื่อสารที่ประสิทธิภาพ 

 

 

 นอกจากนี้ TCDC ยังจับมือกับภาครัฐเพื่อผลักดันการติดต่อสื่อสารของไทยให้ก้าวหน้าไปได้ไกลยิ่งขึ้นโดยตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำผลงานออกไปสู่สายตาอาเซียนและประเทศอื่นๆ ได้ โดยต้องเริ่มจากที่ตัวเองก่อน ถามตัวเองว่ากล้าออกมาจากกรอบหรือเปล่า

 

 

 มาดูความแตกต่างของ TCDC COMMONS และ TCDC กันดีกว่าว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ในการดำเนินกิจกรรมด้านการออกแบบของ TCDC ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำแบรนด์ภายใต้ TCDC เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงลักษณะเฉพาะของกิจกรรมนั้นๆ ของ TCDC โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักคือ

   

 

 

  1. กลุ่มพื้นที่ ได้แก่ mini TCDC และ TCDC Chiang Mai  พื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการของ TCDC ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคล
  2. กลุ่มเนื้อหา ได้แก่ คิด และ TCDCCONNECT นิตยสารและเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
  3. กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ เทศกาล ปล่อยแสง งานแสดงผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ และงานสัมมนาประจำปี Creativities Unfold

 

 

 

TCDC COMMONS เป็นแบรนด์ในกลุ่มของพื้นที่ที่ยังอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ TCDC แต่เป็นแบรนด์เฉพาะที่เป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน แตกต่างจาก mini TCDC ที่เป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และ TCDC Chiang Mai ที่เป็นสาขาเต็มรูปแบบของ TCDC

 

 

 

นอกจากนี้ TCDCCOMMONS ยังไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเอกชนรายใดรายหนึ่งเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้กับความร่วมมือกับภาคเอกชนรายอื่นโดยมีความแตกต่างด้านพื้นที่เนื้อหาและรูปแบบการให้บริการ ดังเช่น การร่วมมือกับบริษัท อนันดาฯ ที่อยู่ในรูปของห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสาร  (Communication Design Library) แต่สำหรับการร่วมมือกับเอกชนรายอื่นๆ ในอนาคต TCDC COMMONS อาจจะอยู่ในรูปของห้องสมุดเฉพาะด้านในสาขาอื่นๆ หรือ พื้นที่จัดแสดงงานหรือร้านค้ากระจายความรู้ของ TCDC ก็ได้